Kawo muku ilimi a duk
inda kuke

Cigaba da samun sautin koyo da shirin jarrabawa daga qwararrun malamai bisa kundin karantarwa ta qasarmu.

English-Hausa Dictionary

Words For The Week

ECLECTIC

EMBELLISH

Shirin koya a gida na radio.
Cigaba da koyo marasa iyaka

Saurara kai tsaye a ko wani lokaci

Samun amsoshin jarabawar da suka gabata yayin shirin rubuta jarabawa

Koyon sabbin abubuwa masu kayatarwa tareda abokai

Ready to Join?

24/7 access to all the learning resources you need.

Are you visiting this website with an MTN Nigeria SIM?

MTN Nigeria users get to access our website free of charge only if they visit pages on our website

If in anyway you click on this link you will be charged because you exiting are the site

You are free to continue if you have extra data

Continue to read about The Parent Company

Are you visiting this website with an MTN Nigeria SIM?

MTN Nigeria users get to access our website free of charge only if they visit pages on our website

If in anyway you click on this link you will be charged because you exiting are the site

You are free to continue if you have extra data

Continue to reach us on our social media handles

Are you visiting this website with an MTN Nigeria SIM?

MTN Nigeria users get to access our website free of charge only if they visit pages on our website

If in anyway you click on this link you will be charged because you exiting are the site

You are free to continue if you have extra data

Continue to read about Mastercard Foundation

Are you visiting this website with an MTN Nigeria SIM?

MTN Nigeria users get to access our website free of charge only if they visit pages on our website

If in anyway you click on this link you will be charged because you exiting are the site

You are free to continue if you have extra data

Continue to read about Malezi

Are you visiting this website with an MTN Nigeria SIM?

MTN Nigeria users get to access our website free of charge only if they visit pages on our website

If in anyway you click on this link you will be charged because you exiting are the site

You are free to continue if you have extra data

Continue to read about Our Partners